1929 yılında imzalanan bu konvansiyonun konusu uluslararası sivil hava taşımacılığında yolculuk sırasında yolcunun ve bagajının uğrayacağı zararlardan havayolu şirketinin ne derece sorumlu olduğunun belirlenmesi ve kesin değerler ile tanımlanmasıdır.
1963 yılında gerçekleşen bu konvansiyonun konusu uluslararası sivil hava taşımacılığı faaliyetleri sırasında uçuş anında yolcuların emniyetini veya uçuş güvenliğini etkileyecek saldırılardır.
Şüphesiz ki sivil havacılık tarihinin en önemli konvansiyonudur. Temel amacı dünya genelinde sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetli ve bütün ülkelerin koordinasyonu içerisinde gerçekleştirilebilmesi için ortak hareket edilmesi ve gereken regulasyonları üretmektedir.
Özetle, diğer bir ülkede gerçekleşen kazalarda üçüncü kişilerin uğradığı zararların teminat altına alınması amacıyla kararlar alınmıştır.
Uluslararası Hava taşımacılığında uçak kaçırmanın suç olduğu açık bir şekilde bu konvansiyonda tanımlanmıştır.
1919 yılında uluslararası hava seyrüseferinin düzenlenmesi ve katılan ülkelerin kendi hava sahalarında mutlak hakim olduklarının kabul edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Fakat siyasi sorunlar nedeniyle konvansiyon amaçlanılan ilgiyi görmemiştir.
1948 yılında imzalanan, uluslararası hava taşımacılığında Sivil Havaaraçlarının Mülkiyeti ve Devredilmesi ile ilgili kararların alındığı konvansiyondur.
Varşova sözleşmesine taraf olmayan ülkeler tarafından gerçekleştirilen uluslar arası taşımaya ilişkin yolcu teminatları adına özel kuralların düzenlenmesi amacıyla bu konvansiyon gerçekleştirilmiştir.
ICAO Hangi konvansiyonun bir sonucu olarak kurulmuştur?
1928 yılında Amerika kıtasında hava trafiğinin genel prensiplerinin ve kurallarının belirlenmesi amacıyla ve katılım gösteren ülkelerin kendi hava sahalarında mutlak hakimiyetinin kabul edilmesi esasına dayalı gerçekleştirilen konvansiyondur. Bu konvansiyon da beklenen ilgiliyi görmemiştir.

pilots-test.com tarafından hazırlanan bütün testler tamamen eğlence amacıyla hazırlanmıştır. pilots-test.com soruların doğruluğunu ya da test sonuçlarının güvenilirliğini hiçbir test için garanti etmez.


2015-2017 by pilot-tests

Gizlilik Politikası